Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
9 postów 275 komentarzy

klroman

Roman Klimczyk - Mając świadomość prawa Przyczyny i Skutku, zwanym inaczej prawem Karmy, trzeba wskazywać nie widzącym, że zawsze skutek wywołany przyczyną trafi w nas wcześniej, czy później. Więc unikajmy generowania Przyczyn o szkodliwych Skutkach.

Gospodarka Dobra Wspólnego

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Przedstawiam zarys zasad programu Gospodarki Dobra Wspólnego. Programu który ma w swoich fundamentach i podstawach zupełnie inne wartości, niż to co oferują nam obecne systemy społeczno gospodarcze. Czy to tylko utopia?

W roku 2013 pojawiły się w naszym kraju informacje o realizowanym projekcie który w tłumaczniu najbardziej zbliżonym można by określić jako Gospodarka Dobra Wspólnego, której pewne podstawy i zasady przedstawił Christian Felber w przetłumaczonej książce "Gospodarka Dobra Wspólnego". Pozycja ta ukazała się dzięki staraniom Stowarzyszenia "Rytm Ziemi", które było inicjatorem i jedną z pierwszysch organizacji poza rządowych które zaczeły promować tą idee w Polsce.

Christian Frlber przedstawił zarys zmian systemu gospodarczego który w jego koncepcjipowinien dokonać się aby wrócić do systemu gospodarczego opartego na najwyższych wartościach jakim powinno być Dobro Wspólne.

Obecny system gospodarczy i jego efekty są na tyle znane, że kolejne zdania krytyki nic nie wniosą, niemniej pewne radykalne wypaczenia i fundamentalne działania wypadało by przytoczyć, aby zrozumieć że jest to coś niezgodnego i nie przystającego do człowieczeństwa jakie powinno charakteryzować rozwinięte społeczności ludzkie.

Obecny system kontroli umysłów, oparty na idoktrynacji edukacyjnej, medialnej i informacyjnej wtłacza nam pozytywne elementy konsumpcjonizmu, priorytetów wartości, wiedzy historycznej kreując nieprawdziwy i wypaczony świat, który w wyniku tych powolnych oddziałowywań zaczynamy akceptować jako "normalność".

Prawie nikt nie zadaje sobie pytań na temat roli państwa wobec społeczeństwa, celów działania rządów, korporacyjnych molochów i naszej roli jako członków społeczeństwa w tym systemie.

Bo czy urodziliśmy się po to aby generować jak największe wskaźniki PKB, tworzyć zyski korporacji, działać jak roboty i zombi w obecnych pseudo liberalnych, kapitalistycznych systemach gospodarczych ustawionych tylko na zysk?

Przecież pierwotnie budując struktury plemienne nie robiliśmy tego z takich powodów, ale po to by zapewnić bezpieczeństwo, przetrwanie i zadowolenie wszystkich członków społeczności lokalnej. Czy nie powinniśmy powrócić do tych trendów i działań?

Jaka powinna być rola państwa i gospodarki wobec obywatela, czy ważniejsze są wskaźniki ekonomiczne, czy szczęście i zadowolenie tworzącego system gospodarczy obywatela?

Christian Felber przedstawia projekt działań w ramach zmian systemu gospodarczego które można sprecyzować według przedstawionych poniżej zasad.

"Zasady Gospodarki Dobra Wspólnego to międzynarodowy program gospodarczy, który przyniesie zmiany na płaszczyźnie gospodarczej, politycznej i społecznej.
Na poziomie gospodarczym, GDW stawia na Małe i Średnie Przedsiębiorstwa. Na najwyższym miejscu umieszcza wartości, jak godność człowieka, solidarność, ochronęśrodowiska i zabezpieczenia socjalne. Pieniądz ma być tylko środkiem, a nie celem. W miejsce konkurencji, GDW preferuje współpracę. W miejsce stale rosnących zysków globalnych koncernów i nieetycznych przedsiębiorców, ich ograniczanie i sprawiedliwy podział dochodów.

Na poziomie politycznym, nadrzędnym celem Gospodarki Dobra Wspólnego jest
wprowadzenie zmian w polskim i europejskim ustawodawstwie, na rzecz poprawy jakości życia wszystkich ludzi oraz wprowadzenie systemu gospodarki, bazującej na szacunku do natury i jej surowców, ochronie lokalnego rynku pracy i samorządowemu administrowaniu regionów

w imię wspólnego dobra mieszkańców. Na poziomie społecznym, ruch na rzecz GDW ma na celu podniesienie świadomości na temat konieczności zmiany systemu, w oparciu o wspólne, wzajemnie wspierane działania jak największej grupy ludzi.
Siłę GDW stanowi konkretny program, wdrażany lokalnie, w przedsiębiorstwach i gminach.
Za pomocą własnych instrumentów, jakimi są Bilans GDW i Audyt GDW, przedsiębiorstwarozwijają własną działalność gospodarczą, opartą na solidarności i innych ww. wartościach.Pionierskie przedsiębiorstwa pokazują za pomocą Bilansu i Sprawozdania GDW swoje osiągnięcia i działania, w których liczą się nie kapitał lecz pracownicy, etyczny i ekologiczny produkt oraz wspólne dobro własnego regionu.
Gminy i Regiony, które zadecydują o wdrażaniu na swoim terenie założeń GDW,
opracowują wspólnie z mieszkańcami „Komunalny Indeks GDW“, będący indeksem jakościżycia w Gminie lub Regionie.

Obowiązkiem Rady Gminy jest dbałość o interesy swoich mieszkańców oraz respektowanie ich potrzeb i oczekiwań. To dotyczy każdej dziedziny życia. Szkolnictwa, służby zdrowia, regionalnej polityki zatrudnienia, polityki wszechstronnego wspierania regionalnej działalności gospodarczej, rzemiosła, usług, handlu i rolnictwa, z gwarancją odbioru ich płodów lub przetworów i zapewnieniem zbytu. Cele te gminy i regiony realizują w ścisłej współpracy z Samorządami Gospodarczymi.
Każdy obywatel ma prawo do życia w godności i dobrostanie. To stawia sobie za celGospodarka Dobra Wspólnego."

Zasady te są proste i czytelne. Ich sukcesywne wprowadzanie i dostosowywanie do obecnych zasad gospodarczych nie musi być rewolucyjne, ale spokojne i stopniowe. Ważne aby zasady te były fundamentem, podstawą opracowywanych aktów prawnych regulującym zasady działania gospodarki.

Przecież zasady te możemy w wielu przypadkach realizować sami, na własnym lokalnym wycinku istnienia jako poszczególne elementy systemu gospodarczego. Wystarczy kierować się w życiu tymi zasadami, aby samemu dołożyć cegiełkę z której kiedyś wspólnie zbudujemy nową rzeczywistość.

Książka "Gospodarka Dobra Wspólnego" przedstawia działania realizowane w wielu krajach Europy, gdzie program ten oddolnie stara się wdrożyć wiele organizacji społecznych i gospodarczych. Nie jest to sztywny program, ani narzucający wszystkim sztywne ramy, niemniej mamy do dyspozycji system który realnie działa i jest praktycznie realizowany.

Zasady tego programu spotykają się z bardzo dużym i pozytywnym zainteresowaniem wielu osób którzy widzą w nim jedną z najlepszych alternatyw dla naszej obecnej rzeczywistości.

www.rytmzimi.plźródła:

 

//rytmziemi.pl/tag/gospodarka-dobra-wspolnego/

KOMENTARZE

 • @Roman Klimczyk
  Panie Romanie.

  Dobrze, że przypomina Pan tę publikację. Jest ważna. Niemniej jednak uważam, i pragnę to wnieść do Waszego Ruchu jako Konfederacja na Rzecz Ustrojowych, że musimy odblokować w prawie polskim instytucje służące gospodarce dobra wspólnego. Służą temu:
  - prawo dla wielostronnych umów wspólnie kontrolowanych,
  - prawo dla przedsiębiorstw wspólnotowych (partnerski model stosunków przemysłowych).
  - nacjonalizacja waluty.
  Dotychczas "infrastruktura współpracy" jest blokowana przez naszych ekonomicznych okupantów. Działania oddolne są ważne, ale powinny być robione z prądem a nie pod prąd. Zatem wyjdźmy na ulicę z hasłami jak tutaj: http://nikander.neon24.pl/post/131365,my-narod-zabierzmy-prezydentowi-paszport
 • @nikander 08:08:24
  Program Gospodarki Dobra Wspólnego to strategiczna wizja przyszłego systemu relacji gospodarczych.
  Wspomniane przez Pana rozwiązania są rozwiązaniami szczegółowymi, które się w ten program wpisują.
  Jednym z założeń GDW jest rozbudowa działalności gospodarczej opartej na współpracy i współdziałaniu - szczególnie lokalnym.
  Stąd zarówno działalność spółdzielcza jak i firmy o profilu własnościowym opartym o udziały pracownicze są elementami które ten program wspiera.
  Obecnie skonkretyzowały się działania grupy osób którym bliskie są zasady GDW i rozpoczęły się działania projektów SDD (System Dyskusyjno Decyzyjny), zainicjowanie systemu współpracy sieciowej, jesteśmy na etapie uszczegóławiania koncepcji Bezwarunkowego Dochodu Podstawowego, w kolejce czekają konkretne projekty związane z walutą lokalną oraz wiele innych, których cel jest jeden - zmiany ustrojowe. O konieczności zmian nie ma sensu pisać, nie spotkałem osoby która by nie wyrażała takiej potrzeby, chociaż różne wizje przyświecają każdej niemal grupie, organizacji czy ugrupowaniu.

  O SDD pisałem już w innym poście, chociaż sytuacja zmienia się dynamicznie i musieliśmy dopasować koncepcję do realiów organizacyjno-prawnych - oczywistym pożytkiem dla projektu :). To powinien być flagowy okręt dający równą i autonomiczną możliwość współpracy grup i organizacji i różnych poglądach , umożliwiający jednak zachowanie niezależności i autonomii każdego uczestnika dyskusji oraz możliwość bezstronnego wybrania optymalnych rozwiązań szczegółowych. Chcemy stworzyć narzędzie które połączy i umożliwi nawiązanie współpracy środowisk o zgodnych kierunkach działań.

  Z powyższym projektem wiąże się również projekt Współpracy Sieciowej. Jest to projekt wykorzystujący narzędzie SDD do współpracy sieciowej, aby umożliwić współpracę i koordynację działań wszystkich zainteresowanych uczestników procesu dyskusyjno - decyzyjnego zarówno w celu uzgodnienia, wynegocjowania opcji będących wynikiem wspólnych ustaleń i argumentów a wszystko to w pozbawiony manipulacji sposób - ocenia to system informatyczny w oparciu o preferencyjny system obliczania głosów. Każdy uczestnik procesu ma równe prawa, jedyną formą wywierania wpływu na innych są argumenty - a tym samym ocena wypowiedzi i umiejętność przekonania. Inicjatywa ta powstała dzięki nawiązaniu współpracy Stowarzyszenia Gospodarki Dobra Wspólnego i KoRReuS i gromadzi również przedstawicieli KIP (Klub Inteligencji Polskiej), Jedność Narodu, działaczy niezależnych.

  Projekt Bezwarunkowego Dochodu Podstawowego budzi wiele kontrowersji, ale jest raczej nie do uniknięcia. Wczoraj byłem na bardzo konstruktywnym spotkaniu w Sandomierzu, gdzie odbyła się gorąca dyskusja poświęcona temu tematowi, i padały różne argumenty za i przeciw i konkluzja poparta szacunkami wyliczeń finansowych jest jedna - rynek finansowy musi być zasilony dodatkowym dopływem pieniędzy, innym niż to się dzieje obecnie (pieniądz kredytowy) aby zapewnić stabilność inflacyjno-deflacyjną.
  Wiąże się to z dużo bardziej złożonymi uregulowaniami prawnymi, ale reforma systemu bankowego i kreacji pieniądza jest tak oczywista, że nawet o tym nie wspominam. Na pewno w tej kwestii przedstawimy nasze przemyślenia i ustalenia.

  Ponieważ pierwsze ramy współpracy sieciowej zaczynają już działać i powstają szczegółowe rozwiązania i propozycje rozwiązań, będę starał się zapoznawać wszystkich zainteresowanych z efektami tych prac. Mam nadzieję że nie tylko ja :).
  Niemniej wszystkich zainteresowanych dokonywaniem zmian ustrojowych i współpracą na autonomicznych i równych zasadach współpracy - zapraszam serdecznie do współdziałania.
  Ponieważ są to działania oddolne musimy z pewną cierpliwością odnieść się do braku bieżących informacji - dzieje się dużo a kwestie komunikacji i medialnej współpracy dopiero nabierają tempa.
  Budujące są jednak te wszystkie konstruktywne działania.

  pozdrawiam serdecznie
 • @Roman Klimczyk 09:04:30
  Wczoraj zapadły decyzje o powołaniu w ramach działań Strefy Aktywności SGDW spółdzielczej organizacji gospodarczej pod egidą SGDW (Stowarzyszenie Gospodarki Dobra Wspólnego) której zasady działania mają opierać się na podobnych rozwiązaniach jak największa na świecie spółdzielnia :
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Mondragon_%28sp%C3%B3%C5%82dzielnia%29
  Nie mamy aż takich aspiracji, ale jest to niewątpliwie wzorzec wart naśladowania. Wkrótce rozpoczną się prace nad statutem i deliberowaniem szczegółowych zasad działania, aby stworzyć organizację o jak największym potencjale i nastawieniu pro członkowskim, opartym na zasadach współwłasności pracowniczej i spółdzielczej.
  Chcielibyśmy stworzyć model, który w łatwy sposób da się skopiować do każdej lokalnej (i nie tylko) inicjatywy współpracy i współdziałania firm, organizacji, osób fizycznych którym bliskie ideowo były by zasady Gospodarki Dobra Wspólnego.
 • @Roman Klimczyk 09:16:25
  Tak. Mondragon to bardzo dobry wzorzec. Jednak ponieważ jest to sieć przedsiębiorstw wspólnotowych potrzebne będzie Wam zaplecze instytucjonalne do tego typu gospodarki. Miejmy świadomość, ze tego zaplecza nikt nam nie sprezentuje. Próbki przedstawiłem wczoraj.
 • @nikander 09:47:12
  Od czegoś trzeba zacząć. Czekając na zaplecze instytucjonalne - możemy nic nie osiągnąć.
  Taki dobry przykład może wpłynąć na zaistnienie możliwości prawnych - dostosowanie prawa do potrzeb rynku. Bo jak wskazuje historia współczesna - czekanie na wsparcie systemowe jest raczej mało prawdopodobne, szczególnie jeśli to wsparcie miało by zejść z "góry" :).
  Działajmy w granicach prawa i lobbujmy przykładem pozytywne zmiany.
 • To jest utopia
  Szanowni Panowie Dwaj,
  dźwięcznie sobie nawzajem basujecie ale...
  proponowany ustrój miałby szanse realizacji w świecie
  wcielonych aniołów (jasne, że bez tych upadłych).
  Tak się jednakowoż składa i nie jest to przypadek,
  że żyjemy w świecie skażonym grzechem pierworodnym,
  więc tylko znikoma część ludzkości Wasz program i zrozumie i zechce realizować.
  Jeśli dacie radę znaleźć taką enklawę, żeby poeksperymentować, to dobrze Wam życzę.
  Jednocześnie pragnę przypomnieć, że dobrymi chęciami ponoć całe piekło wybrukowano (i została jeszcze kamieni kupa:).
 • Zaptam się
  W jakim systemie pieniężnym, ma zaistnieć gospodarka dobra wspólnego, według Christian Felber?

  Co on napisał w tym aspekcie, gdzie się da takie zasady gospodarki dobra wspólnego zainstalować?

  No bo przeczytałem z zaproponowanego linka tak fragment:

  11. Ważną „wspólnotą demokratyczną“ będzie Bank Demokratyczny. Tak jak wszystkie firmy będzie służył on wspólnemu dobru i jak wszystkie „wspólnoty demokratyczne“ będzie kontrolowany przez demokratycznego suwerena a nie przez rząd. Najważniejszymi osiągnięciami staną się gwarantowane oszczędności, bezpłatne konta ROR, korzystne kredyty i ekospołeczne kredyty ryzyka. Państwo będzie finansowane głównie z nieoprocentowanych kredytów banku centralnego. Bank centralny będzie mieć monopol na kreację pieniądza i będzie regulować nadmierny ruch kapitałowy tak, by zapobiegać uchylaniu się od płacenia podatków. Nie będzie rynków kapitałowych w dzisiejszej formie.

  Zadam pytanie? Kto będzie właścicielem banku centralnego w państwach, gdzie GDW będzie wdrażane?
  No bo jest tak, że właścicielami banków centralnych są rodziny bankierskie i kontrolują emisję pieniędzy, utrzymując monopol na pieniądz w państwach. Wszystkie Banki centralne, podlegają Bankowi światowemu.
  To chyba jakieś nieporozumienie, bo w cytowanym punkcie 11. jest napisane o nieoprocentowanych kredytach banku centralnego!
  A pozostałe banki będą udzielać kredytów?
 • @Mufinek Sposypkom 19:49:04
  Gospodarka Dobra Wspólnego w wersji Felbera to nie jedyny koncept i pomysł. Ogólne założenia są akceptowalne, ale staramy się wypracować koncept realny na warunki Polskie. Opcja Felbera poniekąd słuszna w Austrii i Niemczech, inaczej wygląda w naszym kraju.
  Program który zaistniał w 2013 roku nie jest jednoznacznie przyjęty do realizacji, a jest materiałem wyjściowym.
  Problematyka bankowości i finansów Państwa jest złożonym elementem, który wymaga dopracowania, ale obecne dyskusje na ten temat zawierają koncepcje niezależnego, suwerennego Narodowego Banku Centralnego, emitenta pieniędzy, kredytującego w miarę potrzeb działania państwa.
  Natomiast działalność bankowa powinna się opierać w dużej mierze na Bankowości Komunalnej i Spółdzielczej. W obiegu powinna być waluta zarówno lokalna, jak i równoległa (o zasięgu ogólno-krajowym).
  Trwają dyskusje nad formą rekompensaty wpływów do obrotu finansowego wynikające z PKB i bilansowania towarowej i finansowej strony budżetu - niedowartościowaniu podlega około 30% bilansu, które obecnie pokrywane jest zagranicznym kredytem odsetkowym.
  Wprowadzenie waluty równoległej plus forma dywidendy narodowej, czy też GDP (Gwarantowanego Dochodu Podstawowego) powinna uniezależnić nasz system finansowy. Symulacje i obliczenia wskazują na możliwość bardzo szybkiego wybrnięcia z wielu problemów w jakie od lat jesteśmy wtłaczani.
  Wymaga to również reformy systemu podatkowego, w bardzo znaczącym stopniu.
  Problem jest z tym taki, że tych zmian nie da się dokonać jednostkowo. Potrzebny pakiet rozwiązań. I wsparcie społeczne.
 • @Roman Klimczyk 21:50:44
  Generalnie założenia GDW to nacisk na lokalne i wspólnotowe działania.
  Cechą charakterystyczna jest to, że GDW wskazuje strategiczne kierunki. Rozwiązania szczegółowe mogą być różne, ale spełniać powinny założenia programowe.
 • @Roman Klimczyk 21:54:05
  Dzięki za wyjaśnienie. To jest całkiem podobnie jak w fundacji Jesteśmy zmianą. Działanie na szeroką skalę w ramach możliwości drugim pieniądzem, wpływaniem na całokształt banków komercyjnych na ile się da. No i edukacja.
 • @Gregorius-M 12:32:37
  Tu jest odpowiedź na Pana uwagę:
  http://www.sgdw.pl/index.php/aktualnosci/23-czy-gdw-jest-utopia

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

ULUBIENI AUTORZY